Přehled koncertů elektroakustické hudby v Českém muzeu hudby Praha, které se dosud uskutečnily:

 

I. Koncert elektroakustické hudby k uctění památky českých skladatelů, čestných členů Společnosti elektroakustické hudby Miroslava Hlaváče a Aloise Piňose dne 2.března 2009 s programem: M.Hlaváč: Chimérion "Toužení", M.Hlaváč: Fontana cantans "Zpívající fontána", A.Piňos: Adorace, A.Piňos: Panta rhei - triptych: 1.Antifona, 2.Metamorfóza, 3.Katarze, A.Piňos: Speleofonie

***********

II. Koncert elektroakustické hudby z děl českých skladatelů 6.dubna 2009 - program: Miloš Haase: Per aspera ad astra, Rudolf Růžička: Mavors, Vojtěch Mojžíš: Pravda o muži, Pavel Kopecký: Syntéza, Miloslav Ištvan: Canto II., Karel Odstrčil: Pět etap

***********

III. Koncert elektroakustické hudby z děl zakladatelské generace 4.května 2009 - P.Schaeffer: Flute mexicaine, Etude pour piano, P.Henry: Tam-tam III., K.Stockhausen: Etude, Studie I., L.Berio: Mutazioni, B.Maderna: Notturno, J.Cage: Fontana Mix

***********

IV. koncert elektroakustické hudby z české a světové tvorby 1.června 2009 - E.Varése: Poéme électronique, F.Bayle: Jeita (část), Z.Lukáš: Vivat iuventus, Z.Vostřák: Proměna II., M.Jiráčková: Ukolébavka

***********

V. Koncert elektroakustické hudby 5.října 2009 k uctění památky Milana Slavického - Chvála cembala, Prosvětlení V. aneb Pražský podzim „elektroakustická imprese“ Adventus "elektroakustická kontemplace", Requiem – 5. a 6. část (Confutatis maledictis, Lacrimosa)

***********

VI. koncert elektroakustické hudby 9.listopadu 2009 z tvorby českých skladatelů - Vlastislav Matoušek: 5 minut před, Vojtěch Mojžíš: Art Protis, Radek Rejšek: Stomatologická minirapsodie, Miroslav Pudlák: Dejte mi pevný bod, Michal Košut: Kometa, Afrodita Katmeridu: Vivat Musica Bohemica, Michal Rataj: Oratorium Electronicum

************

VII. koncert elektroakustické hudby 7.prosince 2009 z tvorby vítězných skladeb soutěže Musica Nova - Bohdan Mikolášek: Porcelánová hudba, Emil Viklický: Rajská zahrada, Lenka Župková: S.P.S.K., Edgar Varése: Poéme electronique, Bernard Parmegiani: Violostries, Alois Piňos: Advent

************

VIII. koncert elektroakustické hudby 8.února 2010 z tvorby vítězných skladeb soutěže Musica Nova, komentovaná prohlídka expozice grafického notového zápisu - Rudolf Růžička: Anthroporea – konkrétní hudba o čtyřech částech (1.Naděje, 2.Zápas, 3.Zbabělost, 4.Lhostejnost), Vít Zouhar: Wide Crossing, Dan Dlouhý: Sublimace, Karel Šimandl: Dreamming, Tomáš Šenkyřík: Dear Kitty

***********

IX. koncert elektroakustické hudby 8.března 2010 z vítězných skladeb soutěže Musica Nova - Marc Ainger: Lament, Michael Clarke: TIM(br)E, Robert Normandeau: Figures de rhétorique, Rainer Bürck: Flautando, Matthew Burtner: Fern. Natasha Barrett: Industrial Revelations, Ka-ho Cheung: Lost Souls Sketches, Claudio Gabriele: Ombra nell'azzuro

***********

jubilejní X. koncert elektroakustické hudby 12.dubna 2010 - Miloslav Kabeláč: E fontibus Bohemicis (6 obrazů z českých letopisů), Ivana Loudová: Planeta ptáků II - Meditace pro housle a elektroniku (památce Oliviera Messiaena), Roderik de Man: Music, when soft voices die.., Petra Bachratá: Nunataq

************
XI. koncert elektroakustické hudby 10.května 2010 - Ukázky partitur elektroakustické hudby, které jsou uloženy v depozitářích Českého muzea hudby - Jiří Ospalík: L´Inegalité, Michaal Mays: Parasites Paradise, Eduard Spáčil: Hudba pro Plzeň, Machajdík Petr: Sedm barev světla, Ďuriš Juraj: Sny, Rusko+Mandel+Šplíchal+Křivohlavý: Infernetto
************

XII. koncert elektroakustické hudby 4.října 2010 z týmových elektroakustických skladeb - Parsch+Piňos+Růžička+Štědroň aj.: Mlčení ptáčků v lese, Ecce homo

************

XIII. koncert elektroakustické hudby 8.listopadu 2010 z týmových elektroakustických skladeb - Parsch+Štědroň: Kuře krákoře, Parsch+Piňos+Růžička+Štědroň: Capriccio, Peripetie

************

XIV. koncert elektroakustické hudby 6.prosince 2010 z českých děl s duchovním a liturgickým zaměřením - Alois Piňos: Advent, Milan Slavický: Adventus, Pavel Kopecký: Via regia, Bohdan Mikolášek: Žalm II., Radek Rejšek: Roráty, Rudolf Růžička: Creation - část

************

XV. koncert elektroakustické hudby 14.února 2011 z děl úspěšných českých skladatelek v soutěži MUSICA NOVA - Kateřina Růžičková: Mezisvětí, Petra Gavlasová: Survivors, Lucie Vitásková: Ringing colour, Jana Bařinková: Rainbow Island, Marta Jiráčková: Pura sub nocte

************

XVI. koncert elektroakustické hudby 14.března 2011 k životnímu jubileu Ivany Loudové - Loudová+Haase: Res Humana, Pierre Schaeffer: Symphonie pour un homme seul, Pierre Henry: Le voile d'Orphée, Karlheinz Stockhausen: Kontakte - část

************

XVII. koncert elektroakustické hudby 11.dubna 2011 z děl japonských skladatelů - Daniel Forró: Kenroku-en (Zahrada šesti principů), Makoto Shinohara: Mémoires, Takemito Shimazu: From Origin Point, Shintaro Imai: La Lutte Bleue, Yota Kobayashi: Kakusei

************

XVIII. koncert elektroakustické hudby 9.května 2011 k životnímu jubileu Rudolfa Růžičky - Rudolf Růžička: Missa (elektroakustická mše), Karlheinz Stockhausen: Gesang der Jünglinge

************

XIX. koncert elektroakustické hudby 10.října 2011 k zahájení koncertní sezóny 2011-12 - Peter Machajdík: 05.12.07. (pocta pro Karlheinze Stockhausena), Karlheinz Stockhausen: Studie I., Studie II., Simo Lazarov: Momentary dialogues, Jozef Malovec: Orthogenesis, Karel Odstrčil: Einstein
************

jubilejní XX.koncert elektroakustické hudby 7.listopadu 2011 - Emil Viklický: Ignác v koridoru, Zbyněk Vostřák: Dvě ohniska, Václav Kučera: Pastorale, Lars-Gunnar Bodin: Traces I., Tamás Ungvary: Basic Barrier
************
XXI.koncert elektroakustické hudby 5.prosince 2011 - Wlodzimierz Kotoński: Antiphonae, Ricardo Farra: Audiciones, Vlastislav Matoušek: Tvary ticha II., Rudolf Růžička: Rosa sepulcreti, Karel Odstrčil: Hledání živé vody, Milan Slavický: Adventus
************
XXII.koncert elektroakustické hudby 13.února 2012 - Luciano Berio: Mutazioni, Curt Roads: Field, Otto Laske: Furies and Voices, Fabio Ciardi: Il Gioco, Dexter Morrill: Fantasy Quintet
************
XXIII.koncert elektroakustické hudby 19.března 2012 - Josef Platz: MUSICA NOVA 1970 (FAMU), Ondřej Ševčík: BARDO (zvuková kompozice Richard Muller), Pavel Kopecký: VIA REGIA, Pavel Kovařík: ČASOPROSTOR (obrazová kompozice Marcel Stecker)
************
XXIV.koncert elektroakustické hudby 14.května 2012 - Roland Kayn: Phasen, Signals, Pierre Henry: Dixieme symphonie de Beethoven, Ludwig van Beethoven: Symfonie č.10 Es dur (fragment)

************
jubilejní XXV.koncert elektroakustické hudby - 11.června 2012 - Miloš Haase: Atlantis, Rudolf Růžička: Arcanum, Pierre Boulez: Symphonie mécanique, Luciano Berio & Bruno Maderna: Ritratto di citta
************
26.koncert elektroakustické hudby - 15.října 2012 - Michal Rataj: Silence Talking, Michal Košut: Concertino, Rudolf Růžička: Posonensia, Pavel Kopecký: Monocerotis a Helix, Karel Odstrčil: Dr.Sorge
************
27.koncert elektroakustické hudby - 12.listopadu 2012 - Miloš Štědroň: Panychida za Pasternaka, Ilja Zeljenka: Piano séparé, Zbyněk Vostřák: Jedno ve všem, Simo Lazarov: Attimi, Ivan Patachich: Fagotto digitalis, Ricardo Farra: Ancestros, Edgar Varése: Hyperprisme
************
28.koncert elektroakustické hudby - 10.prosince 2012 - Alois Piňos: Advent, Jozef Malovec: Theoréma, Jan Klusák: O sacrum convivium, Rudolf Růžička: Aves, Milan Slavický: Adventus,

************
29.koncert elektroakustické hudby - 18.února 2013 - Franco Donatoni: Quartetto III., Jaroslav Krček: Ó světlo světa, Vlastislav Matoušek: Návrat, Bernard Parmegiani: Captures Epheméres, Miroslav Hlaváč: Astroepos, Astroepos II., Karel Odstrčil: Agatha Christie

************
jubilejní 30.koncert elektroakustické hudby z děl předsedů SEAH - 19.března 2013 - Rudolf Růžička: Bucina, Rota, Tibia I. - sóla: J.Hasenöhrl, E.Spáčil, D.Kientzy, Karel Odstrčil: Dr.Sorge, Madame Curie, Hemingway

************