S E A H informace

Společnost pro elektroakustickou hudbu

aktuální zprávy


Společnost pro elektroakustickou hudbu

Society for Electroacoustic Music (in English)

 Nové stanovy SEAHAdresář členů SEAH

 Soutěž MUSICA NOVA

Propozice Musica Nova 2018
Propositions of Musica Nova 2018 (in English)   

Výsledný protokol Musica Nova 2018Elektroakustická hudba – slovník skladatelů

Miroslav Kaduch: Česká a slovenská elektroakustická hudba (CSEAH) - osobní slovník 1964-1994 - skladatelé, programátoři, technici, muzikologové, hudební kritici, publicisté (358 kB)  -  recenze slovníku – opravená a upravená verze pro bezproblémové použití u současných počítačů (v Hypertextu a Wordu)


Elektroakustická hudba – databáze skladeb

Lenka Dohnalová: Česká elektroakustická hudba (CEAH) - seznam skladeb z let 1961-1997 (501 kB)Bulletiny SEAH - formát PDF (Portable Document Format); pro studijní účely s možností kopírování v hypertextu (HTML, HTM)

poslední číslo Bulletinu SEAH     Náš člen Martin Flašar vytvořil velmi zajímavou, přínosnou publikaci s názvem „Elektroakustická hudba“, kterou charakterizuje popis: publikace mapuje teoretický a praktický přínos klíčových evropských i amerických institucí v čele s průkopníky nových technik, ale i tvůrců silných individuálních poetik k vývoji tohoto druhu hudby; obsahuje hudební ukázky, úryvky textů apod. Publikace je plně elektronická, zdarma dostupná i ke stažení na internetové adrese: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps15/eah/web/media/Elektroakusticka_hudba.pdf .

 

     Pavel Kopecký: Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování - vyd. Akademie múzických umění, filmová a televizní fakulta, katedra zvukové tvorby, Praha 2008 (154 stran, přiložený CD se zvukovými ukázkami). Kniha pojednává o principech tvorby elektronického zvuku a možnostech jeho využití ve zvukové tvorbě autonomní i audiovizuální. Jsou zde popsány metody práce s elementárními prvky elektronického zvuku, tvorba a zpracování zvukových vzorků a některé způsoby modifikace jednotlivých zvukových parametrů. Knihu je možné získat: https://www.namu.cz/item.php?item=51

 

   Dan Dlouhý: Počítačem podporovaná algoritmická kompozice [Computer Aided Music Composing] - habilitační práce na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění, Brno 2013, 280 s. - https://is.muni.cz/el/1433/podzim2015/PV121/60814769/Dlouhy.pdf

 

     Lenka Dohnalová: Estetické modely evropské elektroakustické hudby a elektroakustická hudba v České republice + CD: Česká elektroakustická hudba - vyd.Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 2001;  uloženo v knihovně AMU Praha - sign. H_2A5991 +  H_2A6113pres.,a;  v knihovně Fakulty Informatiky MU Brno - sig. B551/7604+CD 


     Miroslav Kaduch: Vývojové aspekty české a slovenské elektroakustické hudby
- Ostrava 1997; uloženo v knihovně AMU Praha - sign. H_2C1292,a;  v Moravské Zemské Knihovně Brno - čís. UK4-1038.940

 

     Daniel Forró: Počítače a hudba - vyd. GRADA; Praha 1994; uloženo v MZK Brno - čís. UK2-999.212 ; Musitronika - Elektroakustické hudební nástroje – série pěti publikací

     Pavel Slezák: Počítačové zvukové realizace mikrotónových skladeb A.Háby – čtvrttónová klavírní sonáta: část partitury + zvuková realizace ; šetinotónový smyčcový kvartet (op.87): originální nahrávka  + zvuková realizace

 

   J.Gerbrich + P.Randula + R.Růžička: Počítačové programy pro vytváření hudebních skladeb - časopis: Opus musicum; 1990, čís.7, str.I–XVIII ; naskenovaný článek (PDF) ; originální_článek (bez příloh) ; upravená_verze ; anglický_předklad + časopis: Computers and Artificial Intelligence, 1991, čís.5, str.487-503 ; naskenovaný článek (PDF) ; originální článek (bez příloh) 

   P.Baran + R.Růžička: Creation – videofilm + elektroakustická kompozice

   Petr Randula: Myšlení strojeZrcadlová kaple Klementina Praha - 29.06.2016 - 7:45

   R.Růžička + hudební redaktor J.Hlaváč: pořad Hudební fórum speciál s názvem Mezinárodní soutěž elektroakustických skladeb Musica Nova 2015  zvukový záznam celého pořadu na internetových stránkách Českého rozhlasu 3 (Vltava) 11. a 12.března 2016, 23:15-0:55 hod. ; v pořadu zazněly vítězné skladby soutěže: Elizabeth L.Anderson: Solar Winds…and Beyond, Michal Rataj: Small Imprints + Winter Shadowy, Adrian Moore: Nebula Sequence, James O’Callaghan: Isomorphic, Robert Scott Thompson: Metta, Jiří Lukeš: Dozvuky 

 

   Stanice Vltava Českého rozhlasu uvedla 1.září 2017 ve 23:15 do 2.září 1:00 hod. pořad Hudební fórum speciál s názvem Mezinárodní soutěž elektroakustických skladeb Musica Nova 2016. Ohlédnutí za oceněnými kompozicemi komentovali předseda soutěžní poroty Rudolf Růžička a manažerka soutěže Lenka Dohnalová. Pořad připravil Jan Hlaváč v brněnském studiu Českého rozhlasu. Byly provedeny skladby Elišky Cílkové, Kotoky Suzukiové, Jamese Surgenora, Jiřího Lukeše, Francise Dhomonta, Roderika de Mana, Antonia Scarcia, Gillese Gobeila, Joao Pedra Oliveiry a Maria Mary. Zvukový záznam celého pořadu zařadila Vltava pro poslech na internetových stránkách Českého rozhlasu na adrese: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3910717 .

 

   SonicART - Experimental Studio Bratislava

 

   Studentské diplomní práce zabývající se elektroakustickou hudbou

 


Informace pro autory elektroakustických děl zastupovaných Ochranným svazem autorským:
nové finančně výhodnější ohodnocení elektroakustických skladebKoncerty SEAH
– 30 koncertů v Českém muzeu hudby


 

CD SEAH - Česká elektroakustická hudba 1
CD SEAH - Česká elektroakustická hudba 2