S E A H informace

Společnost pro elektroakustickou hudbu

aktuální zprávy:

poslední Bulletin-29.pdf

poslední BULLETIN-29.docx

Bulletiny SEAH - formát PDF (Portable Document Format); pro studijní účely s možností kopírování v hypertextu (HTML, HTM)


Společnost pro elektroakustickou hudbu

Society for Electroacoustic Music (in English)

 Stanovy SEAHSoutěž MUSICA NOVA

Propozice Musica Nova 2020
 


Elektroakustická hudba – slovník skladatelů

Miroslav Kaduch: Česká a slovenská elektroakustická hudba (CSEAH) - osobní slovník 1964-1994 - skladatelé, programátoři, technici, muzikologové, hudební kritici, publicisté (358 kB)  -  recenze slovníku – opravená a upravená verze pro bezproblémové použití u současných počítačů (v Hypertextu a Wordu)


Elektroakustická hudba – databáze skladeb

Lenka Dohnalová: Česká elektroakustická hudba (CEAH) - seznam skladeb z let 1961-1997 (501 kB)

      Náš člen Martin Flašar vytvořil velmi zajímavou, přínosnou publikaci s názvem „Elektroakustická hudba“, kterou charakterizuje popis: 
publikace mapuje teoretický a praktický přínos klíčových evropských i amerických institucí v čele s průkopníky nových technik, ale i tvůrců silných individuálních poetik k vývoji tohoto druhu hudby; obsahuje hudební ukázky, úryvky textů apod. Publikace je plně elektronická, zdarma dostupná i ke stažení na internetové adrese: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps15/eah/web/media/Elektroakusticka_hudba.pdf .

 

     Pavel KopeckýZáklady elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování - vyd. Akademie múzických umění, filmová a televizní fakulta, katedra zvukové tvorby, Praha 2008 (154 stran, přiložený CD se zvukovými ukázkami). Kniha pojednává o principech tvorby elektronického zvuku a možnostech jeho využití ve zvukové tvorbě autonomní i audiovizuální. Jsou zde popsány metody práce s elementárními prvky elektronického zvuku, tvorba a zpracování zvukových vzorků a některé způsoby modifikace jednotlivých zvukových parametrů. Knihu je možné získat: https://www.namu.cz/item.php?item=51

 

   Dan Dlouhý: Počítačem podporovaná algoritmická kompozice [Computer Aided Music Composing] - habilitační práce na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění, Brno 2013, 280 s. - https://is.muni.cz/el/1433/podzim2015/PV121/60814769/Dlouhy.pdf

 

     Lenka Dohnalová: Estetické modely evropské elektroakustické hudby a elektroakustická hudba v České republice + CD: Česká elektroakustická hudba - vyd.Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 2001;  uloženo v knihovně AMU Praha - sign. H_2A5991 +  H_2A6113pres.,a;  v knihovně Fakulty Informatiky MU Brno - sig. B551/7604+CD 


     Miroslav Kaduch: Vývojové aspekty české a slovenské elektroakustické hudby
 - Ostrava 1997; uloženo v knihovně AMU Praha - sign. H_2C1292,a;  v Moravské Zemské Knihovně Brno - čís. UK4-1038.940

 

     Daniel Forró: Počítače a hudba - vyd. GRADA; Praha 1994; uloženo v MZK Brno - čís. UK2-999.212 ; Musitronika - Elektroakustické hudební nástroje – série pěti publikací

     Pavel Slezák: Počítačové zvukové realizace mikrotónových skladeb A.Háby – čtvrttónová klavírní sonáta: část partitury + zvuková realizace ; šetinotónový smyčcový kvartet (op.87): originální nahrávka  + zvuková realizace

 

   J.Gerbrich + P.Randula + R.Růžička: Počítačové programy pro vytváření hudebních skladeb - časopis: Opus musicum; 1990, čís.7, str.I–XVIII ; naskenovaný článek (PDF) ; originální_článek (bez příloh) ; upravená_verze ; anglický_předklad + časopis: Computers and Artificial Intelligence, 1991, čís.5, str.487-503 ; naskenovaný článek (PDF) ; originální článek (bez příloh) 

   P.Baran + R.RůžičkaCreation – videofilm + elektroakustická kompozice

   Petr Randula: Myšlení stroje – Zrcadlová kaple Klementina Praha - 29.06.2016 - 7:45

   R.Růžička + hudební redaktor J.Hlaváč: pořad Hudební fórum speciál s názvem Mezinárodní soutěž elektroakustických skladeb Musica Nova 2015   zvukový záznam celého pořadu na internetových stránkách Českého rozhlasu 3 (Vltava) 11. a 12.března 2016, 23:15-0:55 hod. ; v pořadu zazněly vítězné skladby soutěže: Elizabeth L.Anderson: Solar Winds…and Beyond, Michal Rataj: Small Imprints + Winter Shadowy, Adrian Moore: Nebula Sequence, James O’CallaghanIsomorphic, Robert Scott Thompson: Metta, Jiří Lukeš: Dozvuky 

 

   Stanice Vltava Českého rozhlasu uvedla 1.září 2017 ve 23:15 do 2.září 1:00 hod. pořad Hudební fórum speciál s názvem Mezinárodní soutěž elektroakustických skladeb Musica Nova 2016. Ohlédnutí za oceněnými kompozicemi komentovali předseda soutěžní poroty Rudolf Růžička a manažerka soutěže Lenka Dohnalová. Pořad připravil Jan Hlaváč v brněnském studiu Českého rozhlasu. Byly provedeny skladby Elišky CílkovéKotoky Suzukiové, Jamese Surgenora, Jiřího Lukeše, Francise DhomontaRoderika de Mana, Antonia ScarciaGillese GobeilaJoao Pedra Oliveiry a Maria Mary. Zvukový záznam celého pořadu zařadila Vltava pro poslech na internetových stránkách Českého rozhlasu na adrese: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3910717 .

 

   SonicART - Experimental Studio Bratislava

 

   Studentské diplomní práce zabývající se elektroakustickou hudbou

 


Informace pro autory elektroakustických děl zastupovaných Ochranným svazem autorským:
nové finančně výhodnější ohodnocení elektroakustických skladebKoncerty SEAH
 – 30 koncertů v Českém muzeu hudby


 

CD SEAH - Česká elektroakustická hudba 1
CD SEAH - Česká elektroakustická hudba 2